Audiovizuální a filmová výchova dětí

 zábavný a tvůrčí proces, kde se děti seznámí s tvorbou animovaných filmů a samy si film vyrobí  

 probíhá formou dílen pod vedením lektorů jedno dopoledne, celý den nebo několik dnů  

 může spojovat vlastní tvorbu s tématy, které jsou součástí školní výuky  

 

O PROJEKTU 

Realizátorem projektu je Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu (OSPAF), organizátor Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm v Třeboni.

OSPAF již 7 let organizuje tvůrčí dílny animace pro děti na festivalu Anifilm v Třeboni i během celého roku. Zájem o dílny je veliký v rámci celé ČR, proto jsme se rozhodli věnovat se dílnám systematicky a celoročně prostřednictvím projektu ŠKOLA ANIMACE a nabízet jej celorepublikově základním školám, základním uměleckým školám a veřejným zájmovým institucím. 

ŠKOLA ANIMACE je projekt určený dětem ve věku od 6 do 15 let, nabízený́ základním školám, základním uměleckým školám, zájmovým sdružením a výchovným institucím v rámci audiovizuální́ výchovy dětí́. Jedná se o novou vzdělávací́ platformu, jak pro žáky, tak i jejich pedagogy, která́ není́ běžnou součástí výuky. Má́ za cil rozvíjet mediální́ vzdělávání dětí́, jejich kreativitu a fantazii. Prakticky děti seznamuje s procesem tvorby animovaného filmu. Získané dovednosti mohou děti uplatnit i v reálném životě, při dalším studiu či v budoucím povolání. Projekt se zaměřuje individuálně na každého žáka - jeden lektor pracuje maximálně s osmi dětmi. Školení lektoři jsou z řad studentů a pedagogů filmových škol. 

ŠKOLA ANIMACE je založena na bezplatné nabídce, tudíž je dostupná i pro sociálně slabší děti a děti z venkova.  

ŠKOLA ANIMACE je zábavný a tvůrčí proces, kde se děti seznámí s tvorbou animovaných filmů a samy si film vyrobí. Probíhá formou dílen pod vedením lektorů jedno dopoledne, celý den nebo několik dnů a může spojovat vlastní tvorbu s tématy, které jsou například součástí školní výuky. Lektoři v průběhu dílen vedou děti od nápadu – příběhu, který si děti ve skupince vymyslí nebo dostanou zadaný, až po hotový film. Seznamují děti s přípravou animovaného filmu, tvorbou scénáře a vytvořením výtvarného návrhu za použití různých výtvarných technik. Následuje pro děti neznámá, ale zábavná část, a to animace. Za pomoci techniky a v kombinaci s hravostí a imaginací děti oživují své výtvarné nápady. Tato činnost klade důraz na trpělivost, výstižnost, představivost a důvtip. Děti se zcela ponořují do vymyšleného příběhu a samy se stávají oživlými postavičkami, které animují.  

Projekt byl dosud nabízen školám od září do prosince roku 2015. Na letošním Anifilmu 2016 budou uvedeny nejlepší snímky vytvořené v rámci projektu ŠKOLA ANIMACE 2015. Porota vybere a festival ocení nejlepší tři filmy.

Projekt je podpořen Ministerstvem kultury ČR.